Menneskene – vår viktigste ressurs

Etter mer enn 75 år i bransjen er Sig. Halvorsen fortsatt en pionerbedrift, og distriktets ledende rørleggerfirma. Hovedkontoret på Vibemyr i Sandnes rommer en av landets største og mest komplette butikker for salg av baderom, sanitærutstyr og fliser. Rørkonsernet teller i dag ca 320 ansatte og omsetter for ca 500 millioner innenfor forretningsområdene entreprise, service, bolig, industri og fornying av baderom.

I Sig. Halvorsen-konsernet legger vi stor vekt på grunnleggende verdier og holdninger i alt vi foretar oss. Dette gjelder både den forretningsvirksomheten vi driver utad overfor kunder og leverandører, og måten vi samhandler internt.

”Vårt mål er å være den foretrukne samarbeidspartner i vår bransje – bygget på tillit, kvalitet, service og nære kundeforhold.” 

 

Sig. Halvorsens Historie

Sig. Halvorsen ble etablert i Sandnes i 1946, og er den eldste rørleggerbedriften i distriktet som drives under sitt opprinnelige navn. Grunnleggeren, Sigurd Halvorsen, kom fra Flekkefjord, men valgte å etablere virksomheten i sin kones hjemby. De første årene konsentrerte den nybakte rørleggeren seg om å opparbeide rennommé for dyktighet og god service i privatmarkedet. Det gikk imidlertid ikke mange årene før Sig. Halvorsen også fikk et godt grep i bedriftsmarkedet.

I 1985 hadde selskapet sin første etablering utenom Sandnes. Røravdelingen til Erland Maskin på Bryne ble kjøpt opp og lagt inn i selskapet som egen avdeling. Siden kom oppkjøpet av Klepp Rør as i 1996, Perrongen Rør i Egersund i 1999, Storesund Rør as i 2000 og Finn og Albert Egeland i 2008. I tillegg til dette etablerte selskapet i 1999 en egen avdeling på Tau, som i dag dekker hele Ryfylke.

I perioden fra midten av 90-tallet og fram til i dag har byggebransjen vært inne i en rivende utvikling, både når det gjelder volum og teknologi. Økte krav til godt innemiljø, økende energipriser og ikke minst et stadig økende fokus på klimahensyn har bidratt til nye og skjerpede krav. For oss har det betydd nye utfordringer og muligheter på tekniske installasjoner i bygg. Det har medført at vi i de senere årene har lagt enda større trykk på å videreutvikle vår kompetanse og kapasitet i vår stab en egne ingeniører. Våre dyktige ingeniører omsetter idéer til konkrete løsninger.

Utviklingen resulterte også i inngåelsen av en samarbeidsavtale med Rønning Elektro i 2002, for sammen å kunne levere tekniske totalpakker til større bygg. Samarbeidet har vært svært vellykket, noe som førte til at Sig. Halvorsen sammen med Rønning etablerte ventilasjonsselskapet Energi & Miljø i 2006. For å styrke oss ytterligere innenfor ventilasjon også på Sørlandet, kjøpte vi Agder Ventilasjon i 2009.

Disse tre selskapene har i løpet av kort tid blitt blant markedslederne på denne typen prosjekter.

Fokus og åpenhet i forhold til nytenkning og problemløsning har gjort Sig. Halvorsen bemerket. Høy kompetanse i eget hus i tillegg til et bevisst forhold til egen økonomi, markedsføring og administrasjon har gitt bedriften en posisjon som distriktets ledende rørleggerbedrift.