Alle våre reklamasjoner håndteres etter gjeldene reklamasjonsbetingelser for din leveranse.
Reklamasjoner skal varsles skriftlig til reklamasjonsavdelingen så snart som mulig og innen rimelig tid etter du oppdaget reklamasjonen/avviket.

Det er viktig for oss å sikre en rettferdig og effektiv behandling av reklamasjoner. Derfor ber vi om at reklamasjoner varsles skriftlig via skjema nedenfor.

For å gjøre prosessen så smidig som mulig, ber vi våre kunder om å legge ved bilder eller en kort video, gjerne med lyd, som er forklarende for reklamasjonen. Vi setter en øvre grense på 5MB for enkeltfiler eller totalt for samlet filstørrelse.

Ved innsending av reklamasjonsskjema vil du motta et automatisk svar med et unikt saksnummer. Dette nummeret er spesifikt for din sak. Vennligst merk deg dette nummeret, og hvis det skulle være behov for å tilføye ytterligere informasjon til saken før du mottar svar fra en saksbehandler, ber vi deg svare tilbake med det tildelte saksnummeret som må inneholder "klammere foran og bak saksnummer" i emnefeltet. Eks.: [SIGH0....]

 

 

Innsendingsskjema

5MB Maks samlet filstørrelse
Jeg er ikke en robot. Løs regnestykket for å sende skjema*