Kvalitet er kjernen i vårt arbeid. I Sig. Halvorsen bærer vi Q’en med visshet om at kvalitet gjennomsyrer alt vi er, alt vi gjør og alt vi står for. Fra kvaliteten på løsningene vi leverer til utstyret vi installerer sammen med fagfolkene vi jobber med.

Hvorfor sier vi dette? Svaret ligger i 350 års erfaring fordelt på åtte selskap med over 800 ansatte. Fra Arendal i sør – til Haugesund i nord. Alle bærer vi Q’en på ryggen. Og alle har vi samme mål. Å levere varige løsninger for generasjonene etter oss.