Vi er alle folk. Med ulike liv og interesser. Vi er motiverte. Vi er engasjerte. Vi er lagledere, trenere, musikere, venner, foreldre og besteforeldre. Vi er optimister, pessimister og realister. Vi er A-mennesker, vi er B-mennesker og vi er drømmere. 
Vi er med andre ord mye - men fremfor alt er vi fagfolk. 

FOLK er vårt fundament og vår grunnverdi.