FNs bærekraftmål er grunnlaget for Teqva Gruppens bærekraftstrategi. Vårt hovedfokus er ansvar for egne klimautslipp. Vi muliggjør bærekraftige løsninger gjennom strategisk installasjon av elektro, rør og ventilasjon i bygg.  

Vår strategi skal være retningsgivende for vårt miljøarbeid. Strategidokumentet skal sees i sammenheng med vår konsernstrategi