Sig.Halvorsen kåret  til årets leverandør i 2022 av Østerhus
På bilde bakerst til høyre: Njål Østerhus til venster :Cato Østerhus fra Østerhu

Den 26.01.2023 åpnet Østerhus sitt nye bygg i Welhavens vei. 

Det flotte bygget ligger plassert langs hovedveien inn til Sandnes der Teqva Total har levert alle tekniske fag.

Bygget er klassifisert som et grønt A bygg. Vi har levert løsninger med borre hull, varmepumpe og styringssystem som gjør at tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjon tilpasses aktiviteten i bygget og kontorene.

På den offisielle åpningen av bygget og selveste åpningsfesten ble Sig. Halvorsen kåret til årets leverandør i 2022 for jobben Sig. Halvorsen har gjort for Østerhus på bolig og boligblokker. Dette er vi stolt av!

Kriteriene for at valget falt på oss var vår kompetanse, vinnervilje og evne til å levere kvalitet til avtalt tid og pris. Østerhus er regionens ledende boligutbygger. De stiller store krav til seg selv og sine underleverandører. Vi setter derfor stor pris på å få denne utmerkelsen! 

Stor takk til alle dere som har vært med å bidra!

Se innslag fra Østerhus sin åpning Facebook