Lars Kjetil Oftedal, prosjektleder i Sig. Halvorsen
Lars Kjetil Oftedal, prosjektleder i Sig. Halvorsen

For oss er dette et totalteknisk prosjekt som Teqva (bestående av Sig. Halvorsen, Rønning Elektro og Energi og Miljø), som vi utfører i samarbeid med Backe.

Rør

– Vi har vært nøye med å fokusere på bærekraft og kvalitet gjennom hele planleggingsprosessen for å imøtekomme kravspesifikasjoner fra oppdragsgiveren Statsbygg, sier Lars Kjetil Oftedal, prosjektleder i Sig. Halvorsen.

Odd Pallesen, BAS i Sig. Halvorsen

Bilde: Odd Pallesen, BAS i Sig. Halvorsen

Vi inviterte Statsbygg på besøk til vår avdeling på Bryne for en omvisning og et innblikk i prosessen og hvordan vi jobber. Det er første gang Statsbygg gjennomfører et så omfattende energi-effektiviseringstiltak på en eksisterende bygningsmasse.

 

– Prefabrikasjon gir betydelig tidsbesparelse i byggeprosessen, som igjen reduserer byggekostnadene, forklarer Odd Pallesen, BAS i Sig. Halvorsen.

 
   

August Barton Torsæter, prosjektleder i byggherreavdelingen hos Statsbygg sammen med Sverre Olav Olsen i Novaform

Bilde: August Barton Torsæter, prosjektleder i byggherreavdelingen hos Statsbygg (t.v) sammen med Sverre Olav Olsen i Novaform (t.h).

Andreas Klovholt, prosjektleder i byggherreavdelingen hos Statsbygg.

Bilde: Andreas Klovholt, prosjektleder i byggherreavdelingen hos Statsbygg.

Energisentralen vil ha en grunnflate på ca. 550m2 og gå over to etasjer. Den vil forsyne hele 137 000 m² bygningsmasse med både varme og kjøling. Dette oppnås gjennom to varmepumper med en samlet kapasitet på ca. 3000 kW i kjøling og opp til ca. 2000 kW i oppvarming, som er mulig å hente ut i fra energikilden i varmedrift. Brønnparken, bestående av 119 brønner hver på 300 meter, fungerer som et energibatteri der det hentes opp energi i vinterhalvåret for oppvarming, samtidig som vi da lagrer et kjølereservoar som benyttes til kjøling av bygningsmassen i sommerhalvåret. Mens kjølingen pågår leverer vi samtidig varmeenergi tilbake til brønnparken, som vi igjen henter opp igjen i påfølgende høst og vinter. 

Bilde av sveiser

Som spisslast benyttes i hovedsak 3 stk. kondenserende gasskjeler som i sum av gir en effekt på 3300 kW. UiS skal her kjøpe Biogass fra Lyse, som er tilnærmet fossilfri.

Rør

– Prosjektet tar sikte på å redusere utslippene fra 1139 til 233 tonn CO2 per år, en imponerende reduksjon på ca. 80%, forklarer Dag Halvorsen, prosjekteringsleder i Sig. Halvorsen for dette prosjektet.

Den beregnede årlige energiforbruket til varme- og kjøling etter fullføring av prosjektet er omtrent 8 millioner kWt, der bergvarme og uteluft bidrar til en besparelse på 5 millioner kWt med gratis energi. Dette reduserer behovet for kjøpt energi betydelig – ned til 3 millioner kWt årlig.

– Prosjektet er også et viktig skritt mot å oppnå våre bærekraftsmål. Vi tar sikte på å være et forbilde for fremtidige oppdrag, uttaler Dag Halvorsen.

Institutt for energi og petroleumsteknologi (IEP) vil spille en viktig rolle i prosjektet, både som brukere av energisentralen for forskning og som samarbeidspartnere i installasjonen av tilleggsutstyr for dette formålet. Dette åpner døren for ny innsikt i hvordan vi kan utnytte geoenergi fra slike brønnparker på en mest mulig optimal måte.

– Vi ser frem til samarbeidet med IEP for å utvide vår kunnskap på området, sier Tor Egil Sjursen, prosjektleder i Teqva.

Lars Kjetil Oftedal og Tor Egil Sjursen

Bilde: Lars Kjetil Oftedal, prosjektleder i Sig. Halvorsen (t.v) sammen med Tor Egil Sjursen, prosjektleder i Teqva (t.h).

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2024. Ved å redusere elforbruket og avlaste overføringsnettet, vil prosjektet ikke bare støtte universitetsområdet på Ullandhaug, men også bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Produksjonshallen

– Vi hadde et fint besøk denne uken og synes kvaliteten på arbeidet ser veldig bra ut, sier Andreas Klovholt, prosjektleder i Statsbygg.