Arbeidere på direktørens høyde

I tillegg til flotte kvalitetsbad, leverer vi alt av varme fra egen energisentral. Her kan beboerne spare mye penger på strøm inn i fremtiden.

Arbeidet med A-blokka er i full sving, med planlagt ferdigstillelse allerede i juni.

– Vi har bygget en stor energisentral i kjelleren under garasjeanleget, forklarer Jørgen Eie, BAS for sanitær og varme. Som en del av Teqva er dette et av våre totaltekniske prosjekter som vi utfører sammen med Rønning Elektro og Energi og Miljø.

– Vi har bygget en stor energisentral i kjelleren under garasjeanleget, forklarer Jørgen Eie, BAS for sanitær og varme. Som en del av Teqva er dette et av våre totaltekniske prosjekter som vi utfører sammen med Rønning Elektro og Energi og Miljø.

Det å samle alle tekniske fag gjør at arbeidet går på skinner. Backe AS er entreprenør for prosjektet, et samarbeidet som går veldig bra fordi alle kommuniserer godt, forklarer Jørgen.

Bærekraft i fokus gir lavere strømregning

Arve Wathne er avdelingsleder på Tau-avdelingen i Sig. Halvorsen og sier varmepumpeanlegget i energisentralen rigger til en mer bærekraftig fremtid, hvor beboerne vil kunne merke store energibesparelser

- Folk flest bruker aller mest av strømbudsjettet i dag på tappevann. Varmeanlegget server i tillegg til varme, også oppvarming av tappevann til hver enkelt bruker. Sluttregningen til kunden blir lavere, noe vi vet at alle setter pris på.

Det samlede energibehovet for oppvarming og varmtvann er på 411 000 kWt. Etter at vi får satt inn varmepumpe i dette anlegget må de kjøpe 148 000 kWt. Det vil si at det er en energibesparing på 263 000 kWt. Med dagens strømpriser får man mye igjen for å satse på en slik bærekraftig løsning.

Unike leiligheter gir spennende arbeidsdager

– Det som er spennende med Direktørens Høyde er at ingen leiligheter er like, slik som på mange andre boligprosjekter, forklarer Jørgen. Det gjør jobben variert og spennende.

utsikt

– Vi har hatt med oss lærlingene Eirik Stokkeland og Kenneth Bjørheim Eik. Dette har vært et veldig lærerikt prosjekt for dem å få være med på. Oppleggsfasen blir nytt og interessant for dem, mens når ting kommer på plass får de mulighet for å repetere arbeid og på den måten pugge alt de har lært gjennom sluttfasen av prosjektet. Nå jobber vi oss oppover etasjene som et team, helt opp til 7. etasje. Her er utsikten helt fantastisk, sier Jørgen fornøyd.

Vannbåren varme og viftekonvektor

Direktørens Høyde består av totalt 57 leiligheter i og skal bygges i tre trinn. Her får beboerne vannbåren varme i gulv på bad og vaskerom, mens hovedoppvarming i stue og kjøkken blir via viftekonvektor som blåser ut varm luft slik at beboerne holder seg gode og varme, selv på vinteren. Her blir vann omgjort til varm luft via varmesentralen som vi har satt opp.

I dag er vi i gang med rør i veggene på bad. På alle prosjekter ligger det mye skjult, men viktig arbeid som sluttkunden kanskje ikke tenker over. Vi er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd, slik at resultatet blir bra og folk kan leve og bo problemfritt langt inn i fremtiden.

arbeidsplass

Digital tilpassing av bad

– Utførelsen av bad er kanskje det kunden synes er mest spennende, og har ønsker de fleste å tilpasse slik at badet blir i sin egen stil. Dette tilpasser de selv enkelt via appen Aptly, hvor de kan legge til og gjøre endringer enkelt og sømløst.

De får også tilbud om en runde med kundebehandler hvis de har spørsmål eller vil ha tips og råd fra en av våre eksperter i butikken.

Service

I september skal blokk B stå klar, mens blokk C blir ferdigstilt til jul.

arbeidsbiler

Da blir sameiet tilbudt serviceavtale med oss i Teqva, slik at vi kan følge opp alle nødvendige vedlikehold og se til at systemer fungerer optimalt.